Asociatia Beneficiarilor de Terapii ComplementareDespre noi


In baza Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 ,republicata , privind formarea profesionala a adultilor ,ASOCIATIA noastra a fost autorizata de catre COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI , incepand cu cu 12.07.2005 pe o perioada de 4 ani ca furnizor de formare profesionala pentru organizarea programului de perfectionare pentru ocupatia TERAPEUT IN TERAPII COMPLEMENTARE cuprinsa in COR 3229.07

AUTORIZAREA s-a obtinut cu respectarea legislatia in vigoare la acea data, in temeiului urmatoarelor :
- art. 14 (1) din HG 522/2003 privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G 129/2000 republicata. - art.19(2) din Ordinul ministrului muncii, solidaritatii si familiei si ministrului educatiei cercetarii si tineretului pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor. - avizul Ministerului Educatiei si Tineretului - avizul Ministerului Sanatatii

Desi am indeplinit toate prevederile legale mentionate mai sus . ASOCIATIA nu a desfasurat nici un program de formare profesionala a adultilor deoarece am respectat Ordonanta nr.76/19.08.2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.129/2000 astfel :

Art. 13 (1) Furnizorii de formare profesionala care solicita organizarea de programe de formare ptrofesionala in ocupatii pentru care nu exista standarde ocupationale, respective standarde pregatire profesionala, pot elabora proiecte de standarde ocupationale care se supun spre aprobare Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor.

( 2) In cazul neaprobarii proiectului de standard occupational de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor in termen de 9 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesionala poate organiza un nou program de formare profesionala pentru ocupatia respectiva numai dupa aprobarea standardului occupational.

Incepand din martie 2004 ,impreuna cu Asociatii de Profil am obtinut de la Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor , ASISTENTA METODOLOGICA pentru elaborare STANDARD OCUPATIONAL Cod.3229.07 TERAPEUT IN TERAPII COMPLEMENTARE, acesta desi a fost verificat de CNFPA nu a fost avizat de Ministerul Sanatatii., in concluzie din 23.01.2007 ,nici un furnizor nu mai are drept sa organizeze formare in aceasta functie.

Asociatiile de Profil au actionat la Ministerul sanatatii solicitand discutarea situatiei create, cu aceasta ocazie s-a primit Proictul de Lege privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa .

Desi au fost aratate neconcordante cu prevederile legislatiei in domeniu nu s-a reusit obtinerea unei solutii si din aceasta cauza pana la aceasta data Ministerul Sanatatii nu a ELABORAT normele de aplicare a LEGI 118/2007 privind organizarea si functionarea activitatilor de medicina coplementara/alternativa .

CONCLUZIA ESTE CA NU EXISTA CONDITII PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI NICI DE PRACTICARE A ACTIVITATILOR SI PRACTICILOR DE MEDICINA COMPLEMENTA/ALTERNATIVA. In conformitate cu art.25 din Legea 118-INCALACAREA PREVEDERILOR PREZENTEI LEGI, inclusiv culpa profesionala, atrage raspunderea patrimioniala, disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.


Obiectul de activitate al Asociatiei conform Statutului consta in: - reprezentarea si coordonarea activitatii beneficiarilor de terapii complementare, evidentierea terapiilor complementare care insotesc, dinamizeaza si sustin efectele terapiilor clasice alopate, pentru a putea raspunde astfel integrarii Romaniei in - cercetarea fundamentala europeana din domeniul medicinii complementare.

In 27.02.2008 Asociatiile de profil au facut un PROTOCOL PENTRU INFIINTAREA COMITETULUI DE ORGANIZARE SI INFIINTARE A ORDINULUI PRACTICIENILOR DE MEDICINA COMPLEMENTARA /ALTERNATIVA. Avand in vedere prevederile Legii 118/2007- ne-am intrunit pentru intocmirea proiectelor de documente privind infiintarea Ordinului Practicienilor de Medicina Complementara/Alternativa din Romania.

- Regulamentul de organizare si functinare al Ordinului Practicienilor de Medicina Complementara/Alternativa din Romania.
- Statutul Ordinului Practicienilor de Medicina Complementara/Alternativa .
- Codul de Etica Profesionala al Ordinului Practicienilor de Medicina Complementara/Alternativa din Romania.


Am transmis documentele Ministerului Sanatatii fara nici un raspuns din anul 2007 pana in prezent 01,03.2o1o.

Comitetul de Initiativa va continua interventiile la Organele abilitate pentru rezolvarea urgenta a situatiei.